Kolekcje oświetlenia


W celu automatycznej instalacji rozszerzenia w przeglądarce Google Chome kliknij na ten link.


Podświetlenie kolekcji składa się z 2 części: programu UbiCollect i rozszerzenia do przeglądarki. Do poprawnego działania wymaga uruchomionego programu UbiCollect i rozszerzenia do przeglądarki. Instrukcje instalacji dla niektórych popularnych przeglądarek jest poniżej w sekcji “Więcej informacji”.


Aktualna wersja: 1.8.3. Działanie poprzednich wersji nie jest gwarantowana!


Kolekcje oświetlenia

Kolekcje oświetlenia