Zdrajcy

Punkty doświadczenia Uszkodzenia Punkty wytrzymałości Celność% Umiejętności + Inicjatywa

Rekrut (dezerter)
2 15 – 30 40 60%

Ochotnik (dezerter)
4 20 – 40 60 60%

Konny (dezerter)
4 5 – 10 5 60% Pierwszy atak – Pierwszy atak
Flankowanie – Flankowanie

Żołnierz (dezerter)
6 20 – 40 90 65%

Elitarny żołnierz (dezerter)
8 20 – 40 120 70%

Łucznik (dezerter)
3 20 – 40 10 60%

Wyborny łucznik (dezerter)
5 30 – 60 10 60%

Kusznik (dezerter)
7 45 – 90 10 60%

Puszkarz (dezerter)
15 60 – 120 60 70% Ostatni atak – Ostatni atak

Sir Robin
200 200 – 600 12000 80% Pierwszy atak – Pierwszy atak
Uszkodzenia obszarowe – Uszkodzenia obszarowe
Flankowanie – Flankowanie

Wielka Berta
350 50 – 150 40000 75% Ostatni atak – Ostatni atak
Uszkodzenia obszarowe – Uszkodzenia obszarowe
Flankowanie – Flankowanie