Siedzimy w tym razemSiedzimy w tym razem

Zakładka szczegółów: Weź udział w ukończeniu przynajmniej 5 wielkanocnych zadań gildii.
Osiągnięcia: 20
Nagroda: Zmiana skórki Kamieniarz retro - 15 dni x 1