Dyniowy RegentDyniowy Regent

Zakładka szczegółów: Ukończ serię zadań Elliota Dyniowego Władcy.
Osiągnięcia: 20
Nagroda: Dynie x 75