Groźny ogrodnikGroźny ogrodnik

Zakładka szczegółów: Uzupełnij pola dyń o przynajmniej 100 szt.
Osiągnięcia: 10
Nagroda: Dynie x 25