Gospodarz doskonałyGospodarz doskonały

Zakładka szczegółów: Ukończ szereg zadań «Obowiązki gospodarza»
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Futbolówki x 75