Po jednym z każdegoPo jednym z każdego

Zakładka szczegółów: Stwórz po jednej sztuce każdego elementu taktycznego.
Osiągnięcia: 10
Nagroda: Futbolówki x 30