Przychylność MetaluPrzychylność Metalu

Zakładka szczegółów: Twoja metalowa broń została magicznie wzmocniona.
Ataki twoich jednostek z mieczami oraz artylerii zawsze zadają maksymalne obrażenia.
Czas trwania: 12 d. – Użytkownik
12 d. – Znajomi
Cel: Przygoda: oddziały
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Premie strefowe