Przychylność NaturyPrzychylność Natury

Zakładka szczegółów: Nagły wzrost roślin spowalnia wrogą kawalerię.
Ataki wrogich jeźdźców i konnych łuczników zawsze zadają minimalne obrażenia.
Czas trwania: 12 d. — Użytkownik
12 d. — Znajomi
Cel: Przygoda: oddziały
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Premie strefowe