Przychylność NaturyPrzychylność Natury

Zakładka szczegółów: Nagły wzrost roślin spowalnia wrogą kawalerię.
Ataki wrogich jeźdźców i konnych łuczników zawsze zadają minimalne obrażenia.
Czas trwania: 12 d. – Użytkownik
12 d. – Znajomi
Cel: Przygoda: oddziały
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Premie strefowe