Złoże: Ruda miedzi Złoże: Ruda miedzi

Zakładka szczegółów: Złoże: Ruda miedzi Złoże: Ruda miedzi
Handel: Nie