Złoże: Ruda żelaza Złoże: Ruda żelaza

Zakładka szczegółów: Złoże: Ruda żelaza Złoże: Ruda żelaza
Handel: Nie