Solucje, autor: dollzworld

Autor Ogólne Roztargnienie Rekrut Ochotnik Żołnierz Elitarny żołnierz Konny Łucznik Wyborny łucznik Kusznik Puszkarz Mapa
Krwawa Maryna11-05-2012
in
Generał
1
1337
1337
257
257
529
529

 
642
642

 

 
100