Poziom Punkty doświadczenia Nagroda Odblokowano
1 0 Premia punktów waleczności x 0%
Premia wydajności kolonii x 0%
2 6000 Obóz szkoleniowy x 1
3 13800 Punkty waleczności x 50
Monety x 50
4 23940 Zawiera minimum 2 losowe twierdze. Dodatkowo zapewnia szansę na otrzymanie trzeciego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
5 37120 Punkty waleczności x 150
Monety x 75
1 dzień Premium x 1
Premia punktów waleczności x 5%
6 50960 Dodaj do złoża , szt. x 500
7 66200 Punkty waleczności x 100
Monety x 75
8 83700 Dopalacz x 1
9 104700 Punkty waleczności x 100
Monety x 75
10 131000 Punkty waleczności x 300
Monety x 150
Premia wydajności kolonii x 5%
11 163800 Zawiera minimum 2 losowe twierdze. Dodatkowo zapewnia szansę na otrzymanie trzeciego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 50
12 197600 Punkty waleczności x 150
Monety x 175
13 232800 Dodaj do złoża , szt. x 1000
14 269700 Punkty waleczności x 150
Monety x 175
15 308850 Punkty waleczności x 450
Monety x 250
1 dzień Premium x 1
Ekstraktor rudy żelaza x 1
Premia punktów waleczności x 10%
16 350700 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 75
17 395950 Punkty waleczności x 200
Monety x 275
18 445250 Dodaj do złoża , szt. x 1000
19 499500 Punkty waleczności x 200
Monety x 275
20 559700 Punkty waleczności x 600
Monety x 425
Premia wydajności kolonii x 10%
21 627100 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 100
22 697220 Punkty waleczności x 250
Monety x 400
23 770850 Dodaj do złoża , szt. x 1500
24 848900 Punkty waleczności x 250
Monety x 400
25 932400 Punkty waleczności x 750
Monety x 600
1 dzień Premium x 1
Dopalacz x 1
Premia punktów waleczności x 15%
26 1022550 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 150
27 1120850 Punkty waleczności x 300
Monety x 550
28 1229000 Dodaj do złoża , szt. x 1500
29 1349000 Punkty waleczności x 300
Monety x 550
30 1483450 Punkty waleczności x 1000
Monety x 1500
Klejnoty x 500
Premia wydajności kolonii x 15%