Poziom Punkty doświadczenia Nagroda Odblokowano
1 0 Premia punktów waleczności x 0%
Premia wydajności kolonii x 0%
2 0 Obóz szkoleniowy x 1
3 0 Punkty waleczności x 50
Monety x 50
4 0 Zawiera minimum 2 losowe twierdze. Dodatkowo zapewnia szansę na otrzymanie trzeciego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
5 0 Punkty waleczności x 150
Monety x 75
1 dzień Premium x 1
Premia punktów waleczności x 5%
6 0 Dodaj do złoża , szt. x 500
7 0 Punkty waleczności x 100
Monety x 75
8 0 Dopalacz x 1
9 0 Punkty waleczności x 100
Monety x 75
10 0 Punkty waleczności x 300
Monety x 150
Premia wydajności kolonii x 5%
11 0 Zawiera minimum 2 losowe twierdze. Dodatkowo zapewnia szansę na otrzymanie trzeciego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 50
12 0 Punkty waleczności x 150
Monety x 175
13 0 Dodaj do złoża , szt. x 1000
14 0 Punkty waleczności x 150
Monety x 175
15 0 Punkty waleczności x 450
Monety x 250
1 dzień Premium x 1
Ekstraktor rudy żelaza x 1
Premia punktów waleczności x 10%
16 0 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 75
17 0 Punkty waleczności x 200
Monety x 275
18 0 Dodaj do złoża , szt. x 1000
19 0 Punkty waleczności x 200
Monety x 275
20 0 Punkty waleczności x 600
Monety x 425
Premia wydajności kolonii x 10%
21 0 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 100
22 0 Punkty waleczności x 250
Monety x 400
23 0 Dodaj do złoża , szt. x 1500
24 0 Punkty waleczności x 250
Monety x 400
25 0 Punkty waleczności x 750
Monety x 600
1 dzień Premium x 1
Dopalacz x 1
Premia punktów waleczności x 15%
26 0 Zawiera minimum 3 losowe twierdze oraz zapewnia szansę na obóz mieszany i dodatkowo na otrzymanie czwartego losowego umocnionego obozu (poz. 2). x 1
Osadnicy x 150
27 0 Punkty waleczności x 300
Monety x 550
28 0 Dodaj do złoża , szt. x 1500
29 0 Punkty waleczności x 300
Monety x 550
30 0 Punkty waleczności x 1000
Monety x 1500
Klejnoty x 500
Premia wydajności kolonii x 15%