Pomoc

Osiągnięcia
W toku całej gry zdobywasz osiągnięcia.

Klikając przycisk osiągnięć w głównym interfejsie (1), przeniesiesz się do specjalnie przygotowanego dla nich menu (2). Na przycisku jest też wyświetlony aktualny wynik twoich osiągnięć.

Osiągnięcia można zaliczać, wykonując wymagane do tego zadania (3). Ukończywszy je, otrzymasz nagrodę w postaci określonej liczby punktów osiągnięć (4).Kolejnym elementem tej funkcji jest możliwość porównywania osiągnięć.

Klikając na portret znajomego, możesz wybrać opcję “Porównaj osiągnięcia” (1). To przeniesie cię do sąsiedniego okna (2), w którym możesz przejrzeć swoje osiągnięcia w zestawieniu z osiągnięciami znajomego.

Możesz też publikować swoje osiągnięcia na portalach społecznościowych, naciskając w interfejsie osiągnięć przycisk “Udostępnij” (3).

Przygody
1. Nazwa przygody

2. Tło wydarzeń

3. Poziom trudności

4. Co należy zrobić w trakcie przygody

5. Maksymalna liczba graczy

6. Czas
Gdy chcesz rozpocząć przygodę
1. Otwórz menu gwiazdy
2. Kliknij na przygodzie, aby otworzyć okno przygody
3. Kliknij na rozpoczęciu przygody, pamiętając, że w danej chwili można mieć tylko jedną przygodę aktywną i dołączyć do jednej rozgrywanej przez innego gracza.

4. W większości przygód musisz wysłać generałów wraz z armiami do stref przygody. W tym celu…
a) kliknij na menu szybkiego startu przygody — kiedy otworzy się menu kontekstowe, wybierz opcję wysłania armii,
b) wybierz generała, którego chcesz wysłać, i kliknij na OK. Powtórz tę czynność, jeśli chcesz wysłać kolejnych generałów.

5. Ponownie kliknij na menu szybkiego startu przygody, a następnie wybierz opcję odwiedzenia miejsca docelowego, by zmienić strefę.

Generał potrzebuje do 30 minut, by dotrzeć na wyspę z przygodą, nie panikuj zatem, jeśli przybędziesz tam przed nim. Otwórz menu gwiazdy, by sprawdzić, ile czasu zajmie generałowi dotarcie na miejsce.
Jeśli zaistnieje potrzeba uzupełnienia wysłanej armii nowymi oddziałami z wyspy macierzystej, można w taki sam sposób odwołać generała. Postępuj zgodnie z punktami 4 i 5, gdy będziesz znajdować się na wyspie przygody, ale tym razem wybierz opcję "odesłania armii".
Dostęp do przygód możesz zyskać na kilka sposobów
1. Możesz je kupić u kupca, w zamian za części mapy lub klejnoty.
2. Możesz wysłać odkrywcę na poszukiwania.
3. Możesz kompletować przewodniki lub książki z bajkami na pokładzie Excelsiora.
4. Niektóre przygody oferują kontynuacje.
5. Poprzez handel z innymi graczami.
6. Niektóre wydarzenia oferują wyjątkową możliwość rozpoczęcia nowej przygody.
1. Scenariusze to specjalne przygody, które nie zawierają działań wojskowych.
2. Na wyspie ze scenariuszem znajdziesz serię przygód. Otrzymasz szczegółową listę zadań i pomoc w przejściu fabuły.
3. W niektórych zadaniach pojawią się przedmioty kolekcjonerskie, potrzebne do ukończenia scenariusza.
4. Z tych przedmiotów kolekcjonerskich i/lub swoich własnych zasobów musisz stworzyć premie.
5. Premie, które można wytwarzać w scenariuszach znajdują się w nowej zakładce twojego magazynu prowiantu. Zakładkę widać tylko, jeśli scenariusz jest aktywny

Premie i zasoby zostaną usunięte, jeżeli rozpoczniesz nowy scenariusz tego typu.
Wyprawy (1) to połączenie przygód wojskowych ze scenariuszami. W celu wypełnienia swoich zadań będziesz wysyłać generałów i armie do walki z obozami bandytów, a także zajmiesz się wytwarzaniem premii, które będzie można wykorzystać.

Ponieważ na wyspach z wyprawami mogą znajdować się obozy jednostek wroga (2) lub inne elementy, które można zniszczyć tylko premiami (3), ważne jest, by nauczyć się je rozróżniać po ramce i tle.
Niektóre przygody należą do kategorii bajek. Charakteryzują się one nie tylko swoistą fabułą, znajdującą odzwierciedlenie wśród napotkanych wrogów (1), ale również nagrodami wypłacanymi w specjalnej walucie!

U kupca w dziale «przedmioty epickie» (2) jest możliwa wymiana magicznej fasoli na najróżniejsze nagrody.
Dodatkowo, w Bajkowym Zamku po rozbudowie możesz z magicznej fasoli otrzymać łodygi magicznej fasoli (3). Te zaś wymienisz na jeszcze bardziej wyjątkowe nagrody!
Kampania to seria trzech lub więcej przygód, składających się na dłuższą opowieść.
Po zakończeniu każdej z nich istnieje szansa, że wśród łupów znajdziesz nowe przygody.

Niektóre z kampanii dają nawet gwarancję ciągu dalszego. Po zakończeniu takiej serii otrzymasz nagrody specjalne!

Nie wszystkie kampanie opowiadają jedną, prostą historię. Fabuły niektórych z nich rozgałęziają się na wiele osobnych przygód.
W grze występują trzy rodzaje przygód, w zależności od sposobu, w jaki należy poradzić sobie ze stawianymi przez nie wyzwaniami. Typ przygody zaznaczony jest małym symbolem na oznaczającej ją ikonie.

Większość przygód to misje (1) o charakterze wojskowym. W ich trakcie twoi generałowie oraz armie będą musieli pokonać obozy wroga.
Istnieją dodatkowo także dwa podtypy misji minimisje (2) są bardzo krótkie, zaś w misjach współpracy (3) wymagane będzie, by gracze pomagali sobie wzajemnie.

Scenariusze (4) nie wymagają użycia sił zbrojnych. W zamian za to gracz będzie musiał znajdować przedmioty kolekcjonerskie, jak również wyprodukować i zastosować premie.

Wyprawy (5) to połączenie misji i zadania ze scenariuszem. Twoje armie zmierzą się z obozami wroga, ale do ich ukończenia będziesz musieć wykonać także inne zadania.
Większość przygód to «misje». (1)
Wszystkie misje sprowadzają się w zasadzie do pokonania obozów wroga przy pomocy generałów i jednostek wojskowych.
Do ukończenia misji wymagane są wyłącznie armie, choć użycie niektórych premii może uprościć zadanie.
Pamiętaj, aby przyporządkować jednostki do generała na wyspie macierzystej przed wysłaniem ich na przygodę. Możliwe jest także wysłanie generała z powrotem na swoją wyspę w trakcie trwania przygody w celu zabrania kolejnych jednostek.

Oprócz tych standardowych misji występować będą także minimisje (2) i misje współpracy (3).

Minimisje rządzą się tymi samymi regułami, co zwykłe misje, trwają jednak zdecydowanie krócej. Oznacza to, że ich wypełnienie zajmuje mniej czasu oraz wymaga mniej jednostek.

Do ukończenia misji współpracy potrzebna będzie pomoc innych graczy. Generałowie poszczególnych uczestników lądować będą w różnych sektorach wyspy, na której rozgrywana jest przygoda. Wzajemny kontakt tych generałów nie będzie prosty. Czasem gracz będzie musiał pokonać obozy przywódcy w «swoim» sektorze, aby usunąć barykady oraz inne przeszkody stojące na drodze ich sojuszników. (4)

Budowle
Dostęp do menu budynków dają przyciski budowy na głównym pasku akcji.

1. Menu budowy dla miasta pierwszego poziomu.

2. W menu wyświetlone są wszystkie budynki dostępne dla danego poziomu miasta. Wygaszona ikona oznacza, że wymagany poziom nie został jeszcze osiągnięty.

3. Przesunięcie kursora nad ikonę spowoduje wyświetlenie nazwy i opisu budynku…

4. zasobów wykorzystywanych i produkowanych oraz…

5. kosztów budowy.
1. Obszar ulepszeń

2. Obszar produkcji tutaj można sprawdzić potrzebne i wytwarzane zasoby oraz całkowity czas produkcji; tutaj też znajduje się przycisk zatrzymywania produkcji oraz informacja o tym, czy w budynku pracuje osadnik.

3. Opis budynku

4. Pozostały czas oddziaływania premii
Kiedy klikniesz na obiekt w menu budowli, pojawi się zielona strefa. Oznacza ona miejsca, w których dany obiekt może zostać wzniesiony.
1. Jeśli budynek jest zaciemniony, nie można go postawić w tym miejscu (brak zielonej strefy)
2. Jeśli budynek jest podświetlony, można go postawić w tym miejscu
3. Aby opuścić tryb wznoszenia budynków, należy kliknąć na przycisk anulowania akcji
Osadnicy mogą wznosić tylko jedną budowlę naraz. Można jednak nakazać konstrukcję kilku budynków — zostaną one wzniesione jeden po drugim. Gdy budynek znajduje się w kolejce budowy, wyświetlane są następujące informacje

1. Ikona budynku

2. Procentowe wykonanie konstrukcji

Ponadto w kolejce budowy dostępne są następujące funkcje

3. Natychmiastowe ukończenie wznoszenia

4. Zmiana kolejności budowania

5. Dokupienie tymczasowego slotu do trzech dostępnych standardowo

6. Stały slot można kupić u kupca w kategorii «Czarny rynek».
Stan zapasów sprawdzisz klikając na domu władyki lub na jednym z magazynów.
1. Tu wyświetlane są wszystkie twoje zasoby. Zielony pasek pokazuje, ile przestrzeni magazynowej zajmują poszczególne zasoby
2. Przesunięcie kursora nad jeden z zasobów spowoduje wyświetlenie jego dokładnej ilości oraz dostępną przestrzeń magazynową
3. Karty na dole okna pozwalają na przełączanie się pomiędzy zasobami dla różnych poziomów miasta
1. Otwórz menu gwiazdy

2. Kliknij na premii, z której chcesz skorzystać (liczba na przycisku informuje o ilości premii w stosie)

3. Wskaźnik zmieni kształt na kursor premii (liczba po prawej stronie pokazuje, ile premii jest w stosie)

4. Kliknij kursorem premii na budynku, na którym chcesz jej użyć

Po zmianie wskaźnika na kursor premii wszystkie budynki, na których można jej użyć, zostaną podświetlone.
W magazynie prowiantu możesz przetwarzać zasoby w premie, inne zasoby bądź uzupełnienia złóż.
1. Kliknij na magazyn prowiantu.
2. Wybierz, co chcesz stworzyć (u dołu okna znajdują się trzy karty z różnymi rodzajami przedmiotów). Niewielka liczba wyświetlona na przedmiocie wskazuje, ile takich przedmiotów jest już w produkcji
3. W widoku szczegółowym możesz dostosować liczbę wytwarzanych przedmiotów oraz rozmiar pakietu. Pod suwakami widzisz koszty i niezbędny czas
4. Klikając na przycisku akceptacji potwierdzasz zamówienie, które zostaje przeniesione do kolejki produkcyjnej
5. W kolejce produkcyjnej widzisz wszystkie swoje zamówienia. Gdy najedziesz kursorem na pakiet, zobaczysz czas produkcji. Obok zamówień znajdują się przyciski służące modyfikacji zamówień
6. Możesz natychmiast ukończyć bieżącą produkcję w zamian za klejnoty.
7. Pozostałe przyciski pozwalają zmienić kolejność zamówień w kolejce lub usunąć je.

Przedmioty tworzone są w pakietach. Oznacza to, że kiedy produkujesz np. 5 półmisków ryb, otrzymasz je dopiero po ukończeniu produkcji ich wszystkich.
Tworzenie każdego przedmiotu trwa określony czas. Korzystając z ikony klejnotu obok paska można natychmiast dokończyć produkcję.
Aby wykorzystać złoże rudy odnalezione przez twego geologa, musisz umieścić na nim kopalnię. Każda kopalnia potrzebuje oddzielnego złoża. Gdy złoże się wyczerpie, kopalnia ulegnie zawaleniu.

Ilość złóż tego samego typu jest ograniczona. Oznacza to, że możesz mieć tylko określoną liczbę kopalń.

Porada By wytwarzać więcej rudy, ulepsz swoje kopalnie.

Porada Jeśli uzupełnisz złoże, zanim się ono wyczerpie, nie musisz szukać nowego ani stawiać nowej kopalni. Uzupełnienia do wszystkich typów złóż znajdziesz u kupca.
Uzupełnienia znajdziesz w magazynie prowiantu i u kupca.

1. Otwórz menu gwiazdy

2. Kliknij na uzupełnieniu

3. Poszukaj złoża, które chcesz uzupełnić

4. Użyj uzupełnienia na tym złożu

Porada

Jeśli uzupełnisz złoże rudy, zanim się ono wyczerpie, nie musisz szukać nowego ani budować nowej kopalni. Uzupełnienia do wszystkich typów złóż znajdziesz u kupca.
1. Kliknij «Dodaj» na liście znajomych bądź po lewej stronie listy znajomych

2. W polu tekstowym wpisz imię gracza, którego chcesz zaprosić

3. Wybierz gracza z listy

4. Kliknij OK, aby wysłać zaproszenie1. Kliknij «Zaproś (e-mail)» na liście znajomych bądź po lewej stronie listy znajomych. Otworzy się nowe okno przeglądarki

2. W nowym oknie kliknij «Zaproś znajomych»

3. W polu tekstowym wpisz swoje imię

4. Wpisz imię znajomego

5. Wpisz adres e-mail znajomego

6. Kliknij na «Wyślij zaproszenie»
Gospodarstwa działają na innej zasadzie niż pozostałe miejsca pracy. Gospodarstwo zbiera zboże z pola pszenicy. Pola także są budowlami, które należy wznieść. Z jednego pola pszenicę może zbierać więcej niż jedno gospodarstwo. Pole pszenicy może zamienić się w ugór — wtedy trzeba założyć nowe.
1. Kliknij na budynku, który chcesz ulepszyć
2. Budynek można ulepszyć przy użyciu standardowych zasobów, ale zajmuje to kilka minut, godzin a nawet dni — zależnie od poziomu ulepszenia
3. Alternatywnie można dokonać natychmiastowego ulepszenia przy pomocy klejnotów
4 & 5. Po ulepszeniu budynku zwiększy się jego wydajność produkcji oraz zużycie zasobów
1. Cykl produkcyjny nie korzysta z premii
2. Efekt premii
3. Cykl produkcyjny korzysta z premii

Gdy budynek korzysta z premii, jego wydajność wzrasta o x%. Premia ta oznaczona jest zapisem +x%. Wzrost obliczany jest na podstawie wielkości podstawowej i do niej jest dodawany.
Po oczyszczeniu włości z wrogów, możesz je zająć. Aby tego dokonać, należy we włościach umieścić magazyn

1. Otwórz pierwsze menu budynków

2. Kliknij na przycisk magazynu

3. Umieść magazyn

Od teraz w tych włościach można wznosić kolejne budowle.
Na pasku zasobów w górnej części okna możesz sprawdzić, ile zostało ci patentów budowlanych. Są one niezbędne do wznoszenia większości budowli. Jedynie budynki od kupca, studnie, pola pszenicy i garnizony można wznosić bez nich. Wszystkie inne zużywają po jednym patencie. Gdy burzysz budowlę, odzyskujesz związany z nią patent. Wyjątkiem są kopalnie gdy się zawalą, odzyskasz patent natychmiast, bez konieczności rozbiórki zawalonej kopalni.
Aby uzyskać dostęp do handlu musisz osiągnąć poziom 12 i wznieść kantor handlowy. Znajdziesz go w menu budynków, albo w sklepie. Możesz wejść do menu handlu za pomocą wagi znajdującej się obok widoku gospodarczego. Tu możesz kupować i sprzedawać dowolne towary. Znajduje się tu także funkcja wyszukiwania i filtr, pozwalający szybko znaleźć potrzebny towar.
Uwaga Handel odbywa się w obrębie jednego serwera. Nie można dokonywać transakcji z graczami z innych serwerów.
1. Klikając na wadze w dolnej części ekranu możesz wejść do menu handlu. W oknie zakupów widoczne są oferty pochodzące od innych graczy. Po prawej stronie możesz wskazać, które oferty powinny być wyświetlane.
2. Aby zamieścić swoją ofertę, kliknij na zakładce sprzedaży, a potem na «Złóż ofertę». Tu możesz wybrać towar do sprzedania, jego ilość i cenę. Jeśli chcesz złożyć ofertę kilkukrotnie, możesz korzystać z wielu partii.
3. Możesz sprzedawać dowolne towary, na przykład przygody, premie, albo zasoby.
Jedna oferta jest darmowa. Po wystawieniu swojej darmowej oferty, możesz dokupić dodatkowe sloty za klejnoty lub monety.
Podsumowanie gospodarki daje ci wgląd w całą ekonomię.
1. Aby je otworzyć, kliknij na ikonę liczydła u dołu ekranu
2. Pojawi się okno z listą wszystkich zasobów
3. Klikając na określony typ zasobów otworzysz po prawej stronie drzewko, ukazujące wszystkie zasoby powiązane łańcuchem produkcyjnym oraz informujące o tym, czy łańcuch działa efektywnie (zielony), jest neutralny (szary) lub funkcjonuje niewłaściwie (czerwony)
Uwaga Jeśli jeden z twoich zasobów wyświetlony jest na żółto, oznacza to, że w łańcuchu występuje niedobór innego towaru, który należy sprawdzić.
4. Klikając ponownie na jednym z zasobów z łańcucha możesz sprawdzić, jakie typy budynków wytwarzają i jakie zużywają ten rodzaj towaru. Kliknąwszy na typie budynku otrzymasz pełną listę budynków tego rodzaju, jakie znajdują się na terenie twoich włości.
Uwaga Otrzymane wyniki są rezultatem aktualnie mających miejsce wydarzeń (np. wprowadzonych premii), co ma wpływ na finalny obraz sytuacji
1. Żeby wejść do skrzynki z narzędziami, kliknij na menu budynków w lewej dolnej części ekranu.
2. Po prawej stronie menu budynków znajduje się skrzynka z narzędziami. Kliknij na jej ikonie, żeby otworzyć menu
3. Budowa ulicy Buduj ulice między budynkami, nie ponosząc żadnych kosztów, mają one tylko walor ozdobny
4. Wyburzenie ulicy Niszcz za darmo wybudowane wcześniej ulice
5. Wyburzenie budynku Zniszcz budynek i odzyskaj część zainwestowanych zasobów i patenty budowlane
6. Przenieś budynek Przenieś budynek za określoną ilość zasobów, albo klejnotów, zależnie od rodzaju budynku i poziomu jego ulepszenia
Introligator pozwala ci na tworzenie ksiąg.
1. Kliknięciem wybierz introligatora
2. Wskaż rodzaj księgi, jaką chcesz wytworzyć. Możesz poznać koszt aktualnej i następnej księgi. Zatwierdź wybór klikając na przycisk znajdujący się poniżej
3. Po zatwierdzeniu produkcji przycisk zniknie i pojawi się wytwarzana księga
4. Gdy proces tworzenia dobiegnie końca, możesz odebrać swoją księgę od introligatora, klikając przycisk obok ikony księgi
Ceny ksiąg rosną wraz z liczbą wytworzonych przez ciebie egzemplarzy. Aby tworzyć bardziej zaawansowane woluminy, trzeba zacząć od tych prostszych
Niekiedy pojawiają się wydarzenia wpływające na pewne łańcuchy produkcyjne na twojej wyspie. Wydarzenia wpływają na wybrane budynki.
Gdy tylko rozpoczyna się tydzień z wydarzeniem, obok twojego awatara pojawia się wiadomość. Wszystkie łańcuchy produkcyjne, będące pod wpływem wydarzenia, zostają oznaczone w oknach stosownych budowli. Pojawia się również ikona gwiazdy, a pasek postępu zostaje podświetlony (1).
Gdy klikniesz na zakładkę szczegółów, wartość będąca wynikiem wpływu wydarzenia zostaje oznaczona na zielono, pojawia się również przy niej ikona gwiazdy (2).
Gdy najedziesz kursorem na ikonę gwiazdy, pojawia się okno z dodatkowymi informacjami dotyczącymi korzyści czerpanych przez dany łańcuch produkcyjny.
Sektory na południe i wschód od twojej głównej wyspy można eksplorować i zajmować podobnie, jak inne sektory.

1. Żeby rozpocząć, wyślij odkrywcę wybierając opcję «Eksploracja odległych włości».
2. Jeżeli w sektorze znajdują sie obozy bandytów, musisz zniszczyć wszystkie obozy ich przywódców. Przenieś koszary twojego generała do zdobytego sektora archipelagu, aby stamtąd rozpocząć atak.3. Technicznie rzecz biorąc sektory te nie są częścią twojej wyspy, więc musisz nabyć akt własności u kupca, korzystając z «Czarnego rynku». Istnieją dwa rodzaje sektorów, które wymagają różnych aktów własności
a) “Akty własności sektora” służą do przejmowania większości sektorów tworzących połączony archipelag.
b) “Akty własności wyspy” odblokowują wyspy, na których nie ma bandytów, znajdujące się wokół głównego archipelagu.

4. Po zakupie wybierz akt własności z menu gwiazdy i użyj go na sektorze.
5. Zbuduj magazyn wyspy, żeby zająć sektor i połączyć go z twoją główną wyspą.
Obiekty kultury mają zdolność stosowania premii strefowych do twojej wyspy. Kliknij na takim obiekcie, aby otworzyć wyświetlone powyżej menu. Następnie, aby zastosować premię, wykonaj poniższe kroki
1. Wybierz premię.
2. Wyświetli się tutaj koszt wybranej premii oraz jej czas regeneracji (patrz niżej).
3. Przeczytaj opis wybranej premii.
4. Opłać jej koszty i zastosuj ją, klikając na przycisku znacznika wyboru.

Korzystanie z obiektu kultury uruchomi okres regeneracji. W tym czasie z obiektu nie będzie można korzystać, a przycisk znacznika wyboru (4) zostanie zastąpiony licznikiem pozostałego czasu regeneracji oraz drugim przyciskiem (5), który za cenę klejnotów pozwala natychmiast ukończyć regenerację.
Jak tylko kapitan Graham zacumuje Excelsiora na twojej wyspie, możesz zacząć badać kryształy i klejnoty w Kuźni prawdy, aby zdobywać różne nagrody. Mogą to być nagrody zwykłe, takie jak surowce lub premie, albo wyjątkowe fragmenty tekstów, dzięki którym otrzymasz dostęp do nadzwyczajnych zadań i przygód.
1. Zbieraj kryształy, logując się raz dziennie i wypełniając zadania dzienne.
2. Kliknij na Excelsiora.
3. Wybierz kategorię tekstu, w który chcesz zainwestować.
4. Wybierz fragment tekstu, który chcesz uzyskać.
5. Dostępne nagrody zależą także od twoich poprzednich wyborów.
6. Tutaj są wyświetlane koszty korzystania z Kuźni. Jeśli zabraknie ci kryształów, możesz pokryć różnicę klejnotami. Przyciskami strzałek możesz zwiększyć swoją inwestycję, aby otrzymać więcej nagród.
7. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij na wielki fioletowy przycisk, aby rozpocząć proces!
8. Kiedy zbierzesz wystarczająco dużo fragmentów tego samego tekstu, możesz go ukończyć, aby otrzymać jedną z tych nagród.

PvP — Podbijanie kolonii
Aby móc zajmować nowe wyspy, masz od teraz dostęp do wyspecjalizowanych oddziałów i budynków. Tylko za pomocą tych oddziałów możesz zajmować kolonie.

(1) Aby to zrobić, będziesz musiał wytworzyć nowe rodzaje broni. Można je zamówić w zbrojowni.

(2) Dzięki temu orężowi będziesz mógł wyszkolić nowe oddziały. Robisz to w Akademii wojskowej.

(3) Musisz również zdobyć nowy typ generała, który nazywamy marszałkiem. Możesz werbować rozmaitych marszałków w tawernie oraz w sklepie.
Odblokowano nowy tryb gry Podbijanie kolonii!
W tym trybie możesz wysyłać specjalne, nowe oddziały na poszukiwanie i odbijanie z rąk innych graczy wysp bogatych w zasoby. Czeka też na ciebie alternatywny system walki i nowe wyzwania.

Podbijaj i broń, co twoje!
W trybie kolonii obowiązuje inny system walki niż ten, który znasz ze swojego królestwa lub przygód.

(1) Największą różnicą jest fakt, iż walka toczona jest teraz w czasie rzeczywistym. Obozowiska wroga mogą być zajmowane przez różne typy oddziałów. Podczas walki zawsze jedna grupa oddziałów atakować będzie drugą, aż do pokonania jednej z grup. Wtedy z obozowiska wystawiona zostanie kolejna, losowa grupa. Możesz decydować i wybierać, któremu typowi oddziału chcesz wydać rozkaz walki z tą grupą.

(2) Istnieją 3 podstawowe typy jednostek piechota, konni oraz strzelcy. Każdy z typów dobrze walczy z jednym i słabo z drugim typem oddziałów, co oznacza, że zada (lub otrzyma) zwiększone obrażenia. Zawsze powinieneś starać się dopasować odpowiedni typ oddziału do aktualnego przeciwnika.
(1) Twoim najważniejszym celem jest zajęcie obozu bossa włości. Gdy zajmiesz ten obóz, wszyscy pozostali wrogowie w tych włościach uciekną — niezależnie od tego, czy toczą obecnie walkę, czy nie.

(2) Zazwyczaj zwykłe obozy zawierają tylko jeden typ oddziałów. Obozy bossów są najczęściej dobrze bronione i poza nim, obsadza je również kilka różnych typów oddziałów. Dlatego też musisz takim obozom poświęcić całą swoją uwagę, aby zawsze wystawiać do walki odpowiednie oddziały.

(3) Możesz wybrać typ jednostki, klikając na element interfejsu bitewnego, pokazującego ci, która z twoich jednostek zostanie w następnej kolejności dyslokowana. W tym miejscu możesz zmienić kolejność w dowolnym momencie. Ale pamiętaj Zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy pokonana zostanie grupa oddziałów — twoja lub wroga.

Podpowiedź Możesz podejrzeć następną wrogą dyslokowaną jednostkę w analogicznym elemencie interfejsu po stronie przeciwnika.
Aby skutecznie podbić kolonię możesz spróbować stosować taktykę nazywaną «blokowaniem». Ta taktyka jest jednak przeznaczona dla zaawansowanych graczy i wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak dzięki udanemu blokowaniu możesz oszczędzić wielu żołnierzy i zmniejszyć koszty produkcji.

Możesz wykorzystać fakt, iż wrogie oddziały we włościach uciekną po pokonaniu bossa. Zwykle marszałek zostaje przechwycony, gdy przechodzi przez obszar ataku obozu (zaznaczony na czerwono). Jednak gdy obóz walczy, obszar ataku znika i inni marszałkowie mogą minąć taki obóz.

Twoje ciężkie oddziały mogą przyjąć dużo ciosów i sporo wytrzymać, dlatego też powinieneś za ich pomocą zablokować wszystkie obozy stojące na drodze do bossa włości, wyłączając ich obszary ataku.

Z drugiej strony oddziały szturmowe potrafią szybko poradzić sobie z obozem. Dlatego też powinieneś używać ich do pokonania bossa włości.

W danym przykładzie powinieneś (1) zablokować obóz konnych (2) jak również obóz piechoty za pomocą swoich ciężkich oddziałów, a następnie (3) pokonać bossa włości uderzeniem oddziałów szturmowych. Wykorzystasz do tego trzech marszałków.

Dzięki optymalizacji czasowej zminimalizujesz straty wśród swoich oddziałów.
To tryb obronny twojej wyspy. Spróbuj załatać dodatkowymi środkami te dziury w jej obronie, które znalazłeś podczas podboju. Inni gracze będą próbowali ukraść twoją wyspę. Przygotuj więc dla nich miłą niespodziankę.

(1) Możesz wybudować dodatkowe obozy obronne za pośrednictwem menu budowy na wyspie ekspedycyjnej. Budowa takich obozów kosztuje punkty obrony. Punkty te otrzymujesz automatycznie, podbijając wyspę.

(2) Te budowle obronne można umieścić w slotach na budynki.

(3) Jak widzisz budynki, które możesz wybudować, różnią się od budynków bandytów. Przeglądaj rozmaite rodzaje budynków i przekonaj się, do czego służą. Gdy wybierzesz już budynki, możesz je obsadzić wybranymi przez siebie oddziałami najemników, które werbujesz również za punkty obrony.
Ważne informacje Ekspedycje PvP i przerwy techniczne

Zanim rozpoczniesz ekspedycję, upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu, żeby ją ukończyć. Ekspedycje nie są przedłużane podczas przerwy technicznej.

Informacje o przerwach technicznych są zamieszczane na stronie internetowej.
Jeden z twoich marszałków został pokonany w walce! Na szczęście możesz pomóc swoim żołnierzom w szybszym otrząśnięciu się z tej porażki.

(1) W magazynie prowiantu możesz wytwarzać pakiety medyczne ekspedycji. Użyj ich na garnizonie marszałka, żeby przywrócić mu sprawność i kontynuować walkę.

Uwaga Pakiety medyczne ekspedycji mogą być używane tylko na wyspach ekspedycji i na marszałkach.

(2) Uwaga Na każdej wyspie możesz użyć tylko ograniczonej liczby pakietów medycznych. Na każdej wyspie ekspedycji znajduje się licznik pakietów medycznych. Pokazuje on ilu pakietów medycznych już użyto i jaki jest ich całkowity limit.
Z tego filmu dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć, by rozpocząć współzawodnictwo z innymi graczami o przejęcie kontroli nad koloniami.
Pokazano w nim jak możesz znaleźć, zaatakować i obronić kolonię.

Znajdziecie tu także informacje o nowym systemie walki jak działa, jakich nowych budynków potrzebujecie i jakimi wojskami będziecie podbijać nowe wyspy.
Film wyjaśnia jak skutecznie atakować kolonie, wykorzystywać dodatkowe uszkodzenia zadawane przez jednostki, a nawet jak skutecznie «blokować» przeciwnika za pomocą ciężkich jednostek.
Dowiecie się też jak bronić podbitych kolonii i skutecznie zdobywać nagrody.
Na stronie dot. poziomu PvP widoczny jest aktualny poziom kolonii i jej punkty siły.

Punkty siły określają poziom map ekspedycji, które znajdą twoi odkrywcy. Im wyższy poziom, tym trudniejsza wyspa, ale jednocześnie wydajniejsza i bogatsza w nagrody. Ponadto oznacza to, że zmierzysz się z innymi graczami o takim samym poziomie jak twój.

Jeżeli uda ci się podbić wyspę innego gracza albo obronić swoją przed przeciwnikiem, otrzymasz punkty siły. Ale uważaj, jeśli zostaniesz pokonany podczas ataku na wyspę — utracisz je.

Ponadto
Gdy tylko osiągniesz poziom 3, trafisz na listy rankingowe. To znaczy, że od tej chwili, grając na poziomie 3, możesz porównywać swoje zwycięstwa i porażki z innymi graczami.
Narzędzie do śledzenia trasy to garnizon, który możesz umieścić podczas ekspedycji w celu sprawdzenia, jaką trasą będzie podążał marszałek. Dzięki temu będziesz mógł rozplanować rozmieszczenie garnizonów już na początku, przed podbiciem sektora. W menu budowy (1) znajdziesz podgląd garnizonu (2). Możesz go umieścić w dowolnym miejscu strefy, dzięki czemu zobaczysz, którędy będzie szedł marszałek. (3) Możesz rozmieścić maksymalnie 5 garnizonów.
Jeśli chcesz skasować takie garnizony, użyj narzędzia do wymazywania (4), znajdującego się w menu budowy.
Jako wielki dowódca sił ekspedycyjnych otrzymujesz w nagrodę zamek na wodzie, który będzie symbolem twojego doświadczenia. Umieść go na jeziorze pośrodku twojej wyspy. Jest tylko jedno miejsce, w którym możesz go ustawić. Ponadto musisz oczyścić sektor z bandytów i zbudować tam magazyn. Na początku zamek jest tylko małą wieżą. Ale pamiętaj, że będzie się on powiększał co dwa zyskiwane poziomy PvP, wzrastać będzie też chwała naszego królestwa.
Oto okno postępów PvP. Widać w nim twój poziom PvP i wszystko, co się z nim wiąże.

Poziom PvP działa jak twój poziom gracza. Musisz zbierać PD PvP, żeby się rozwijać. Możesz zdobywać punkty pokonując jednostki wroga na wyspach ekspedycyjnych.

Ponadto, w oknie postępów PvP możesz zobaczyć swój aktualny poziom siły i odebrać nagrody PvP otrzymywane za awanse na kolejne poziomy. Zaglądaj do tego panelu regularnie, żeby wziąć wszystkie nagrody.
Rankingi obowiązują w trybie PvP. Gdy osiągniesz 3 poziom trudności i dalej będziesz grał w trybie PvP (na mapach należących do gracza), zostaniesz sklasyfikowany w rankingu.
Jeśli chcesz zobaczyć ranking, możesz kliknąć na przycisk rankingu (1), znajdujący się na głównym pasku przycisków. Otworzy się nowa zakładka w przeglądarce (2), znajdziesz tam aktualne rankingi.
Możesz porównywać swoją pozycję ze wszystkimi graczami lub wyłącznie z serwerem, na którym grasz. (3) Możesz również zmienić typ rankingu. Istnieje siedem różnych kryteriów klasyfikacji
— Wydajność Ten wskaźnik pokazuje ile oddziałów wroga zostaje pokonanych w stosunku do oddziałów, które straciłeś.
— Przeciętny czas (małe, średnie, duże mapy) Przeciętny czas wyliczany jest na podstawie wszystkich rozegranych ekspedycji PvP. Wszystkie anulowane lub przegrane ekspedycje liczone są jako trzygodzinne.
— Czas (małe, średnie, duże mapy) Ten ranking pokazuje najszybszy czas ukończenia.
Każdy ranking zawsze pokazuje 10 najlepszych graczy, na dole widzisz swoją pozycję (4) oraz jedną pozycję przed i jedną za tobą.
Rankingi będą resetowane co miesiąc, ale zawsze możesz się cofnąć i zajrzeć do rankingu z poprzedniego miesiąca.

Gildia
Jeśli chcesz założyć nową gildię, musisz…

1. …wznieść budynek gildii (znajdziesz go w drugim menu budynków albo u kupca).

2. Następnie kliknąć na symbolu gildii znajdującym się na głównym pasku przycisków. W oknie założyciela należy wpisać…

3. …nazwę gildii…

4. …jej tag, a także…

5. …wybrać sztandar gildii.

6. Aby potwierdzić te decyzje, wystarczy kliknąć na przycisku «Załóż gildię».
Ustąpienie
Przywódca może przekazać swoje stanowisko w inne ręce, naciskając przycisk «Ustąp». Przywództwo zostanie wtedy zaoferowane kolejnemu członkowi Gildii zgodnie z zasadami sukcesji.

Zasady sukcesji
Przywódca Gildii może przypisać jej członkom rangi związane z sukcesją. Wyznaczą one porządek, według którego gracze będą otrzymywali propozycje przejęcia dowodzenia w Gildii, jeśli dotychczasowy przywódca postanowi ustąpić lub stanie się nieaktywny.
Automatyczna propozycja sukcesji jest generowana po 15 dniach nieaktywności przywódcy, aby uniknąć sytuacji, w których w Gildii zabraknie zwierzchnika.Przyjmowanie stanowiska przywódcy Gildii
Gracz, który otrzymuje propozycję objęcia godności przywódcy może ją przyjąć lub odrzucić, ale aby się zgodzić, musi posiadać siedzibę Gildii. Gracz ma 7 dni na przyjęcie propozycji. Jeśli jej nie przyjmie, zostanie ona przedstawiona kolejnemu członkowi zgodnie z zasadami sukcesji. Jeśli żaden gracz nie przyjmie propozycji, licznik czasu nieaktywności dotychczasowego przywódcy zacznie biec od początku, po czym członkom Gildii ponownie zostaną przedstawione propozycje sukcesji.
Gracze, którzy nie są jeszcze członkami żadnej Gildii, mogą do którejś dołączyć, wybierając ją z listy stowarzyszeń, przechodząc na jej stronę i klikając przycisk «Zgłoś».
Aby mogli zostać członkami wybranej Gildii, jej przywódca będzie musiał zaakceptować zgłoszenie.
Strona główna
Na stronie głównej znajdują się statystyki, edytowalny opis Gildii oraz jej dziennik, a na czacie Gildii wyświetlona jest wiadomość dnia.

Administracja
Tu przywódca może zmieniać rangi członków, ich uprawnienia i godło Gildii.

Lista członków
Lista wszystkich członków Gildii, informacje o stopniu ukończenia przydzielonych im zadań oraz dane o tym, kto był online w ciągu minionych 48 godzin. Przywódca Gildii może też zmieniać tutaj porządek sukcesji.

Wojsko
Jeśli pozyskasz nowego generała, musisz umieścić jego garnizon na mapie
1. Otwórz menu gwiazdy
2. Kliknij na wybranym generale
3. Umieść garnizon na swej wyspie
1. Kliknij na garnizonie, by otworzyć menu garnizonu
2. Przydziel jednostki, które mają walczyć i kliknij przycisk «OK», by potwierdzić swój wybór
3. Kliknij na «Atak» i…
4. … kursorem ataku kliknij na obozie bandytów, który chcesz zaatakować
5. Twój generał wyruszy w stronę obozu i rozpocznie natarcie
Wszystkie obozy wroga mają tzw. obszar ataku. Jeśli generał wejdzie w taki obszar, w pierwszej kolejności zaatakuje powiązany z nim obóz, a dopiero potem ten, przeciw któremu został wysłany.
W każdych należących do wroga włościach znajduje się obóz przywódcy. Jest on oznaczony koroną.
Gdy zniszczysz obóz przywódcy, pozostałe automatycznie upadną. Po pokonaniu obozu przywódcy włości stają się wolne od nieprzyjaciela.
Uwaga. Jeśli w obozie przywódcy przebywają silne jednostki, oznaczony jest on symbolem czaszki w koronie.
Możesz otworzyć okno garnizonu, klikając na nim lub na portrecie generała w menu gwiazdy. W oknie tym możesz przypisać jednostki do garnizonu i przeprowadzać wiele innych zadań.
1. Kliknij na przycisku Ataku, a następnie wskaż obóz wroga, aby nakazać zaatakowanie celu
2. Kliknij na Symulację i wskaż wrogi obóz, a otrzymasz prognozowane wyniki starcia
3. Przycisk „Przeniesienie” służy do przeniesienia garnizonu. Kliknij na niego i wskaż na mapie nową pozycję.
4. Użyj przycisku Odwrotu, aby odwołać atak i sprowadzić generała do garnizonu. Możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy generał znajduje się w drodze do celu.
5. Jeśli masz aktywną przygodę, możesz kliknąć na ten przycisk i wysłać generała wraz ze wszystkimi przypisanymi mu jednostkami z twojej wyspy do strefy przygody lub w odwrotną stronę. Pamiętaj tylko, że taka podróż może trwać nawet 30 minut.
6. Kliknięcie tego przycisku powoduje odwołanie garnizonu do menu gwiazdy. Budynek zostaje usunięty z wyspy, a wszystkie przydzielone mu jednostki wracają do twoich rezerw, gotowe do nowych zadań.
7. Jeśli twój generał nie jest bezczynny, jego aktualne zadanie jest wyświetlane właśnie tutaj.
8. Ten pasek wskazuje ile różnych książek zostało zainwestowanych w drzewko zdolności generała. Przycisk po jego prawej stronie otwiera okno z drzewkiem zdolności.
9. Użyj tych paneli, aby przypisać jednostki do garnizonu. Przypisane jednostki będą uczestniczyć w bitwach generała i wyruszą na jego przygody. Przesuń suwaki, aby wybrać preferowane jednostki i potwierdź swój wybór klawiszem z ‘ptaszkiem’ lub anuluj zmiany klawiszem ze znakiem X. Pozostałe dwa przyciski przełączają widok pomiędzy jednostkami zwykłymi i elitarnymi. Ustawiają one wszystkie odpowiednie suwaki na 0.
Podobnie jak twój generał, nieprzyjaciel też posiada garnizon, zwany wrogim obozem. Obozy te dzielą się na dwa rodzaje
1. Główny obóz, stanowiący miejsce dowodzenia wszystkimi siłami wroga w tych włościach. Jest on oznaczony symbolem korony. Gdy go podbijesz pozostałe ulegną zniszczeniu.
2. Zwykły obóz.
3. W odróżnieniu od głównych, zwykłe obozy mają swój obszar reakcji. Gdy wchodzisz w taki obszar, generał zostaje odciągnięty od swojego dotychczasowego celu i atakuje obóz, w którego obszarze reakcji się znalazł.
4. Aby uzyskać informacje o obozach, wystarczy na nich kliknąć. Uzyskasz w ten sposób informację o liczebności przeciwnika i typach stacjonujących tutaj jednostek. Wskazując kursorem konkretny typ oddziału można otrzymać dodatkowe informacje.
Uwaga. Czasami obóz oznaczony jest symbolem czaszki. Oznacza to, że w obozie przebywają bardzo silne jednostki lub zestawy jednostek. Jeśli na czaszce widnieje korona, oznacza to, że jest to obóz przywódcy.
Kiedy armia twojego generała zostanie pokonana, wróci on (ona) do swojego garnizonu, a nowe obowiązki będzie mógł podjąć dopiero, gdy minie czas odpoczynku. Generał najęty w tawernie potrzebuje 4 godzin odpoczynku, ale dla innych czas ten jest zwykle krótszy. Czas ten można monitorować w garnizonie generała lub w menu gwiazdy.
Aby uniknąć bezczynności z powodu odpoczywających generałów, można zaopatrzyć się w dodatkowych w tawernie lub u kupca, albo skorzystać z pakietu medycznego, który także można nabyć u kupca.
Symulacja wyniku starcia pozwala graczowi zapoznać się z szacunkowym rezultatem walki z konkretnym nieprzyjacielskim obozem.
1. Otwórz garnizon, którym możesz zaatakować
2. Drugi przycisk w menu to właśnie symulacja wyniku starcia
3. Gdy go klikniesz, zobaczysz znak zapytania i dwa skrzyżowane miecze
4. Klikając teraz na obozie nieprzyjaciela, otrzymasz prognozowany wynik starcia przy wykorzystaniu tego konkretnego garnizonu. Gdy atakujesz obozy specjalne, wyświetlane jest specjalne okienko, w którym można znaleźć porady ułatwiające podbicie takiego obozu
Jeśli chcesz zaoszczędzić surowce podczas przygód, możesz skorzystać z dwóch technik, określanych jako «Otoczenie» i «Blokowanie».

«Blokowanie» polega na zaatakowaniu obozu w celu wyłączenia jego obszaru ataku, tak aby drugi generał mógł bez przeszkód przejść przez ten obszar do drugiego obozu. Korzystając z tej techniki, tracisz oddziały będące pod komendą blokującego generała, ale nie musisz całkowicie niszczyć blokowanego obozu.
Możesz zablokować wszystkie obozy, które są położone blisko siebie. (2) Tu ważną rolę odgrywa czas. Jeśli chcesz mieć możliwie jak najwięcej czasu, wybierz do blokowania generała z wysokim poziomem PZ lub takiego, który walczy powoli (jak na przykład generał z tawerny). (1) Za pomocą czerwonych flag, wskazujących trasę dla generałów (3) możesz określić wymagane dla nich pozycje oraz czas ataku. Kluczową sprawą jest tutaj, by generał blokujący walczył z obozem przez cały ten czas, kiedy główny generał przechodzi przez obszar ataku tego obozu. (4) Jest to bardzo trudna operacja, gdyż najdrobniejsze uchybienie w synchronizacji może sprawić, że blokowanie się nie powiedzie. Gdy twój główny generał zostanie zatrzymany, nie wahaj się i wycofaj go. Unikniesz niepotrzebnej bitwy, a po powrocie generała możesz próbować ponownie.

«Otoczenie» działa podobnie do «Blokowania», ale jego cel jest inny. «Otoczenie» oznacza jak najdłuższe zablokowanie obozu, tak aby inny generał zdołał zdobyć główny obóz na danych ziemiach (2). Gdy mu się powiedzie, wszystkie toczące się bitwy zostaną anulowane i zaliczone jako zwycięstwa bez strat. To oznacza, że stosując taktykę otoczenia, lepiej użyć generała walczącego wolno lub mającego więcej oddziałów. Tu też zastosowanie ma wspomniana już zasada Uważaj, bo jeśli walka z głównym obozem potrwa zbyt długo, możesz stracić otaczającego generała wraz z wojskiem. Korzystaj zatem z tej metody, tylko wtedy, gdy masz pewność, że zdobędziesz główny obóz na czas.
Mimo iż metody te niosą ze sobą pewne ryzyko, zaoszczędzisz mnóstwo surowców, jeśli po mistrzowsku je opanujesz.

Uwaga Straty związane z korzystaniem z jednej z tych metod nie będą w żaden sposób refundowane!
Elitarne koszary (1) rekrutują potężne jednostki, zwane elitarnymi. Są one bardzo silne, ale mają pewną wadę ich specjalistyczne wyszkolenie nie pozwala im walczyć w mieszanej armii u boku jednostek nie-elitarnych.

W danej chwili każdy z twoich generałów (2) może dowodzić albo armią elitarną, albo zwyczajną. Możesz przechodzić pomiędzy tymi dwoma trybami klikając przycisk «Zmiana jednostki» w koszarach generała. (3)
Możliwości bojowe każdej jednostki określane są przez zestaw jej atrybutów i zdolności, które wyświetlane są w podpowiedzi.

Atrybuty to wartości charakterystyczne dla wszystkich jednostek bojowych
1. Punkty wytrzymałości jeśli jednostka otrzyma w bitwie daną liczbę obrażeń, zostanie pokonana.
2. Celność liczba ta określa prawdopodobieństwo wylosowania wyższej siły ataku.
3. Siła ataku obrażenia, jakie zada jednostka podczas ataku; jest losowo wybierana spomiędzy tych dwóch liczb.
4. Inicjatywa jednostka z większą inicjatywą zaatakuje przed jednostką o mniejszej inicjatywie i może nawet pokonać ją, zanim tamta w ogóle ruszy do walki. Trzy stopnie inicjatywy to pierwsze uderzenie, zwykła i ostatnie uderzenie.Jednostka może posiadać jedną lub więcej zdolności specjalnych, przydatnych w walce
5. Flankowanie jednostka zawsze atakuje przeciwnika o najmniejszej liczbie punktów wytrzymałości, bez względu na normalne preferencje wyboru celu. Generałowie nie mogą zostać zaatakowani w ten sposób.
6. Uszkodzenia obszarowe po pokonaniu jednostki wroga, nadwyżka obrażeń zostaje przeniesiona na jeden lub nawet więcej dodatkowych celów.
7. Burzenie siła ataku jednostki podwaja się, kiedy burzy obóz po pokonaniu wszystkich przebywających w nim jednostek.Generałowie posiadają kilka dodatkowych atrybutów, które wpływają na podległe im oddziały
8. Prędkość podróży czas, w jakim generał podróżuje do lub ze strefy przygody. Jeśli oba te parametry nie są identyczne, zostaną rozdzielone ukośnikiem („/”).
9. Limit jednostek liczba jednostek, które mogą być przydzielone do garnizonu generała.
10. Czas odpoczynku wymagany okres wyłączenia generała ze służby po poniesionej porażce.
11. Czas bitewny czas trwania każdej rundy bitwy zainicjowanej przez generała. Im wyższa wartość, tym dłużej będzie trwała każda walka.
Wszystkie jednostki są pogrupowane w tzw. typy jednostek. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka wiadomo, jakie możliwości posiada dana jednostka. Typ jednostki zaznaczony jest w prawym górnym rogu podpowiedzi.
1. Jednostki obronne mogą mieć dużo punktów wytrzymałości w porównaniu do ich siły ataku. Zwykle stanowią one osłonę dla innych jednostek, ściągając na siebie pierwszy atak wroga.
2. Jednostki ofensywne mają dużą siłę ataku, ale niewiele punktów wytrzymałości.
3. Jednostki szybkie mają umiejętność pierwszego ataku i dlatego atakują przed większością pozostałych jednostek. Zazwyczaj mają niewiele punktów wytrzymałości i zadają mniej obrażeń niż jednostki ofensywne.
4. Ciężkie jednostki atakują ostatnie, więc po tym, jak zrobi to już większość armii. Aby to skompensować, posiadają dużo punktów wytrzymałości oraz dużą siłę ataku. Aby wziąć na cel jednostki ciężkie, twoje jednostki muszą zwykle najpierw rozprawić się ze wszystkimi pozostałymi jednostkami.
5. Dowódcy to potężni wrogowie o atrybutach dziesięć albo i sto razy wyższych niż u zwykłych jednostek. Na szczęście w jednym obozie obecny jest tylko jeden lub dwóch dowódców, jeśli w ogóle. Wielu dowódców skrywa się za ostatnią linią swoich armii, więc aby rozpocząć z nimi walkę, najpierw trzeba pokonać całą armię wroga.
6. Generałowie bitewni to dowódcy. Twoje wojska będą ich bronić do ostatniej kropli krwi, więc nie zostaną zaatakowani, jak długo choć jeden zwykły oddział pozostaje przy życiu. Nie dosięgnie ich nawet atak z flanki.
7. Kwatermistrzowie specjalizują się w transportowaniu armii do stref przygody. W ogóle nie biorą udziału w walce.
Różne jednostki twojej armii oraz oddziały broniące obozu walczą w ustalonej formacji. Fakt ten decyduje o kolejności, w jakiej będą obierane jako cel i atakowane przez wrogów.
Na przykład, ochotnicy nie zostaną zaatakowani, jak długo w bitwie biorą udział rekruci.

Wizerunki pojawiające się nad garnizonem lub obozem przy najechaniu na nie kursorem obrazują ową kolejność. Jednostki po lewej zostaną zaatakowane jako pierwsze, zaś te najbardziej z prawej — jako ostatnie.

Uważaj jednak na wrogów posiadających umiejętność flankowania! Nie zwracają oni bowiem uwagi na tę zasadę i atakują jednostki z najmniejszą liczbą punktów wytrzymałości.Kolejność wybierania celów dla twoich zwykłych jednostek
1. Rekrut
2. Ochotnik
3. Żołnierz
4. Elitarny żołnierz
5. Konny
6. Łucznik
7. Wyborny łucznik
8. Kusznik
9. PuszkarzKolejność wybierania celów dla twoich jednostek elitarnych
1. Zbrojny
2. Konny zbrojny
3. Rycerz
4. Arkebuzer
5. Arkebuzer w zbroi
6. Konny arkebuzer
7. Oblężnik
Szczegółowy raport po bitwie stworzono z myślą o tych graczach, którzy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło na polu walki.

Jedna runda bitwy to ciąg trzech kroków inicjatywy pierwszego uderzenia, inicjatywy zwykłej i ostatniego uderzenia (1). Podczas każdego z tych kroków wszystkie jednostki o właściwym poziomie inicjatywy przeprowadzają jeden atak. Nawet jeśli jednostka zostanie pokonana podczas tej fazy, otrzyma możliwość przeprowadzania finalnego ataku.

Zasadniczo jednostka wybiera swój cel spośród wszystkich niepokonanych jednostek wroga wg systemu preferencji, który wyświetli się po umieszczeniu kursora nad garnizonem lub obozem wroga. Jednostki znajdujące się po lewej stronie zostaną zaatakowane w pierwszej kolejności (2). Jednostki z umiejętnością flankowania zawsze obierają za cel oddziały wroga z najmniejszą liczbą punktów wytrzymałości. Generałów nie można flankować.Po dokonaniu wyboru celu jednostka zadaje obrażenia. Niemal każda jednostka posiada dwie wartości siły ataku, a podczas każdego uderzenia losowo wybierana jest jedna z nich. Celność jednostki oznacza prawdopodobieństwo, że zadana zostanie maksymalna liczba obrażeń.

Obrażenia zadane jednostce odejmuje się od jej punktów wytrzymałości. Jeśli spadną one poniżej zera, cel zostaje pokonany. Obrażenia wykraczające poza ten limit są zwykle tracone (3). Jednak jeśli atakujący posiada zdolność zadawania obrażeń obszarowych, «nadmiar» obrażeń zostaje zadany innemu przeciwnikowi (wybranemu tą samą metodą, jak pierwszy cel). W ten sposób jeden atakujący może pokonać wielu wrogów (4).

Po tym, jak wszystkie zdolne do uderzenia oddziały zakończyły atak, ten sam proces powtarza się dla jednostek z następnego kroku inicjatywy, a potem przechodzimy do następnej rundy walki. Pokonane jednostki nie będą mogły naturalnie atakować w kolejnych krokach.

Walka kończy się, gdy wszystkie jednostki po jednej stronie zostaną pokonane. Jeśli odniesiesz zwycięstwo, ocalałe jednostki zniszczą obóz. Więcej na ten temat znajdziesz w poradzie «Burzenie obozu bandytów».
Po tym, jak jedna z twoich armii pokonała wszystkich wrogów w obozie bandytów, pozostałe jednostki zajmą się zniszczeniem samego obozu. (1)

Wszystkie pozostałe jednostki każdego rodzaju (np. rekrut, ochotnik czy konny) będą teraz w każdej rundzie bitwy atakować obóz, zadając mu maksymalne obrażenia.
Puszkarze i oblężnicy dysponują umiejętnością burzenia, dzięki której ich ciosy wymierzane w obóz zadają podwójne obrażenia! (2)

Podobnie jak w przypadku walki z jednostkami wroga czas trwania rund bitwy zależy od atrybutu czasu walki twojego generała. (3)

Obozy, tak jak jednostki, mają punkty wytrzymałości. Należy zadać równorzędne obrażenia w celu ich zniszczenia.
Gdy dzieło zniszczenia zostanie ukończone, generał wróci do garnizonu lub wyruszy ku kolejnemu obozowi.

Specjaliści
1. Otwórz menu gwiazdy

2. Kliknij na geologu

3. Kliknij na typie złoża, którego chcesz szukać

4. Potwierdź decyzję, klikając OK

Specjaliści potrzebują czasu na wykonanie zadania, a określone zadanie ma dodatkowy koszt w zasobach.
Wykorzystaj odkrywcę do poszukiwania skarbów. Możesz w ten sposób znaleźć na przykład monety, drewno czy marmur. Na wyższym poziomie zyskasz dostęp do dłuższych poszukiwań, które przyniosą bardziej wartościowe znaleziska.1. Otwórz menu gwiazdy
2. Kliknij na odkrywcy
3. Kliknij na ikonie poszukiwania skarbów
4. Wybierz typ poszukiwań i zatwierdź swą decyzję
5. Gdy odkrywca powróci z poszukiwań, jego znaleziska pojawią się w twojej skrzynce pocztowej
6. Otwórz list od odkrywcy i zaakceptuj znalezisko, by zasoby zostały przeniesione do menu gwiazdy
W tawernie możesz werbować specjalistów.
1. Ikony specjalistów
2. Nazwa specjalisty
3. Koszt najęcia jednego specjalisty (wzrasta po każdym zakupie)
4. Przycisk zakupu specjalistów

Porada 1 U kupca znajdziesz dodatkowych specjalistów, niedostępnych w tawernie.
Porada 2 Możesz zaciągnąć na swoją służbę większą liczbę specjalistów..
1. Możesz wysyłać geologów na poszukiwanie złóż
2. Istnieją dwa rodzaje zasobów złoża, na których musisz postawić budynek (np. kopalnię) i zasoby wymagające jedynie, by budynek znalazł się w ich pobliżu (np. kamienie i drewno)
Z tych zasobów będą korzystać wszystkie powiązane z nimi budynki. Nie musisz wznosić budowli przy każdym złożu, jakie znajdziesz
Wszystkie złoża zawierają określoną ilość surowca. Aby zapobiec ich wyczerpaniu, możesz uzupełniać je, korzystając z następujących sposobów
3. Kupować uzupełnienie w sklepie
4. Przygotowywać uzupełnienia w magazynie prowiantu
W sklepie znajduje się więcej rodzajów uzupełnień, niż w magazynie prowiantu. Znajdziesz tam nawet uzupełnienie uniwersalne, działające na dowolne złoże. Innymi sposobami zdobycia uzupełnień są przygody i zadania
Drzewa umiejętności pozwalają ci podnosić określone zdolności twoich osadników. Możesz w ten sposób poprawiać różne czynniki wpływające na twoją gospodarkę lub rozwijać wiedzę swoich specjalistów.

Wyprodukuj księgi w warsztacie introligatorskim, a następnie użyj ich na swoim drzewie umiejętności.

1. Aby otworzyć drzewo umiejętności specjalisty, wybierz go w menu gwiazdy
2. W oknie specjalisty kliknij przycisk drzewa umiejętności
3. Drzewo umiejętności zostanie otwarte1. Zainwestuj księgi w umiejętności, które chcesz rozwinąć. Okno z informacją podpowie ci, jakich warunków wymaga dana umiejętność i jakie zapewnia efekty. Kliknij umiejętność, aby zainwestować księgę. Sfinalizuj swój wybór za pomocą przycisku potwierdzania w dolnej części ekranu
2. Po prawej stronie drzewa możesz sprawdzić, ile ksiąg danego rodzaju aktualnie posiadasz. Bardziej zaawansowane umiejętności wymagają lepszych woluminów
3. Za pomocą przycisku resetowania, możesz zresetować swoje drzewo umiejętności i odzyskać połowę zainwestowanych w nie ksiąg. Możesz też odkupić wszystkie swoje księgi korzystając z drugiego przycisku
Niektóre wydarzenia związane są ze specjalistami. Większość swoich zadań wykonują oni wtedy szybciej.
Może to dotyczyć jednego lub wszystkich konkretnych specjalistów (1) i różnić się podczas kolejnych wydarzeń.
Wszyscy specjaliści, na których wydarzenie ma wpływ, są zaznaczeni gwiazdką w menu gwiazdy (2).
Wydarzenie może wpływać na wszystkie aktywne zadania (3). W tym na poszukiwania złóż i skarbów, badania ziem, odnajdywanie przygód i ogólny czas podróżowania. Gdy tylko takie wydarzenie się rozpocznie, obok twojego awatara zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie.

Interfejsy
W lewym górnym rogu znajduje się twój awatar. Możesz tam uzyskać następujące informacje
1. Przycisk księgi zadań Otwiera twoją księgę zadań
2. Pasek doświadczenia Pokazuje postęp w zdobywaniu nowych poziomów. Gromadzone są tu zielone gwiazdki, które zdobywasz w trakcie gry, nazywane PD (punktami doświadczenia). Naprowadzając na nie kursor, możesz zobaczyć liczbę posiadanych PD, oraz ilość potrzebną do awansu na następny poziom
3. Gdy zdobędziesz określoną ilość PD, awansujesz na następny poziom. Na każdym poziomie odblokowywane są nowe funkcje, takie jak premie, budynki i jednostki wojskowe
4. Przycisk wyjścia z gry Klikając na tym przycisku wyjdziesz z gry i przeniesiesz się na stronę główną «»The Settlers»»
Menu gwiazdy zawiera spis twoich przedmiotów i składa się z sześciu kategorii
W pierwszej zakładce znajdują się wszystkie elementy z menu gwiazdy. Lepszy widok uzyskasz, przełączając zakładki
1. Specjaliści (tu znajdziesz swoich geologów, generałów i odkrywców)
2. Zasoby (premie uzupełniające i zasoby)
3. Premie (takie jak półmiski ryb, koszyki, kanapki)
4. Budynki (obiekty standardowe oraz ozdobne)
5. Przygody (dowolnego typu)
6. Dodatki (takie jak patenty budowlane, tajemnicze pudełka)
1. Aby korzystać z podstawowych opcji dźwięku, kliknij przycisk znajdującym się po lewej stronie przycisków wylogowania i trybu pełnego ekranu.
2. Tym przyciskiem można włączać i wyłączać dźwięki tła.
3. Tym przyciskiem można włączać i wyłączać efekty dźwiękowe.
Twoi osadnicy nazywani są «populacją». Są niezbędni do aktywowania większości budynków, potrzebujesz ich też, by móc szkolić jednostki wojskowe. Co 15 minut otrzymujesz nowego osadnika. W odróżnieniu od normalnych zasobów, wykorzystanie osadnika nie «zużywa» go, a jedynie «blokuje».

1. Przesuwając kursor nad ikonę osadnika na pasku zasobów otrzymasz szczegółowe informacje o swoich poddanych.

2. Jeśli pilnie potrzebujesz osadników, możesz ich «przywoływać» w magazynie prowiantu.

3. Kolejną możliwością jest zakup osadników u kupca lub nabycie eliksiru przyspieszającego ich pojawianie się.
1. Dostęp do kupca uzyskasz poprzez skrzynię skarbów w prawym dolnym rogu ekranu.

2. Handlarz posiada bogatą ofertę towarów. Są one podzielone na kilka kategorii.

3. Za większość przedmiotów płaci się klejnotami. Jeśli nie masz klejnotów, możesz pozyskać je, klikając na ikonę przedstawiającą diament z plusem.

4. Obok ikony z przedmiotem znajduje się informacja o ilości klejnotów, jakie należy zań zapłacić.

5. Oprócz budowli i zasobów możesz tu kupować także przygody i wiele innych rzeczy — jeśli jednak na ikonie znajduje się kłódka, oznacza to, że nie spełniasz wymagań potrzebnych do zakupu.

6. Gdy klikniesz na dowolny z przedmiotów pojawi się okno z dodatkowymi informacjami. Ilość niektórych towarów jest ograniczona, zwróć zatem uwagę, czy z prawej strony u góry nie znajduje się czerwona ikona z liczbą.
W koszarach (skrót klawiszowy «B») możesz szkolić jednostki wojskowe. Na początku dostępni są jedynie rekruci, jednak awansując, zyskasz dostęp do nowych oddziałów.
1. Otwórz koszary, klikając na budowli lub wciskając klawisz «B».
2. Wybierz, jaki oddział chcesz wyszkolić.
3. Pojawi się okno, informujące o wymaganych zasobach. Użyj suwaków, aby ustalić, ile oddziałów chcesz wyszkolić, jak również liczbę grup. Pod suwakami zobaczysz koszt swojego zamówienia oraz czas wymagany do jego zakończenia.
4. Szkolenie pakietów przebiega po kolei. Możesz sprawdzić w kolejce szkolenia, ile czasu pozostało do zakończenia szkolenia, dostosować zlecenie szkoleniowe, anulować wskazane grupy lub natychmiast dokończyć aktualną grupę w zamian za klejnoty.
5. Liczba na przycisku oddziału wskazuje, ile takich oddziałów jest obecnie szkolonych.
Jednostki wojskowe nie «zużywają» osadników, a jedynie ich «blokują». Jeśli jednak oddział ulegnie w walce, musisz tego osadnika odtworzyć.
Jeśli potrzebujesz porady lub po prostu masz chwilę wolnego czasu oczekując na zakończenie produkcji, możesz użyć czatu.
Okienko czatu znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. (1)
Po kliknięciu na pasek u dołu okienka (2) możesz w nim coś wpisać i zatwierdzić klawiszem Enter wysłanie tej wiadomości. Musisz osiągnąć co najmniej 5. poziom, by móc wysyłać wiadomości w czacie.

Do dyspozycji masz różne kanały rozmów
3. Kanał ogólnych pogaduszek, gdzie rozmawia się o wszystkim i znajduje nowych znajomych.
4. Kanał pomocy służy do zadawania pytań dotyczących gry i udzielania na nie odpowiedzi.
5. Kanał handlu służy do zamieszczania ofert swoich towarów lub poszukiwania partnerów handlowych.
6. Na kanale szeptu możesz toczyć prywatną rozmowę z jednym graczem, niewidoczną dla innych użytkowników.
7. Kanał wiadomości zawiera informacje o najnowszych wydarzeniach w obszarze twoich włości.
Uwaga Jeśli potrzebujesz pomocy z poziomu poleceń okna czatu, wpisz /help
8. Jeżeli przez różne kolory masz problemy z odczytaniem tekstu, możesz użyć tego przycisku, by zmienić barwę wszystkich tekstów na białą.
9. Użyj tego przycisku, żeby wyłączyć automatyczne przewijanie czatu po pojawieniu się nowej wiadomości
1. Klikając na przycisku księgi zadań…
2. otwierasz księgę zadań
3. Zadania są podzielone na różne kategorie, na przykład Główne i Poboczne. Niektóre możesz anulować, jeśli nie chcesz ich wykonywać
4. Tu możesz zapoznać się z fabułą zadania…
5. opowiedzianą przez BN (bohatera niezależnego)
6. Pod opisem zadania widać cel, który musisz osiągnąć, żeby zakończyć to zadanie. Może być ich kilka
7. Tutaj widać nagrodę, którą otrzymasz za wykonanie zadania
Nawigacja jest łatwiejsza dzięki klawiszom skrótów. W «The Settlers Online» możesz korzystać z
«B» — koszar
«H» — domu władyki (magazyn)
«P» — magazynu prowiantu
«X» — introligatorni
«F11» — trybu pełnoekranowego
«+» i «-» — przybliżania i oddalania kamery
Ponadto za pomocą klawiszy W, A, S, D możesz przesuwać widok, a przyciski od 1 do 9 przenoszą widok do poszczególnych sektorów. Ułożenie sektorów odpowiada porządkowi klawiatury numerycznej (sektor początkowy to 1, sektor na prawo od niego to 2…).
U góry ekranu znajduje się pasek zasobów. Tu widoczne są najważniejsze informacje gospodarcze
1. Populacja (naprowadź tam kursor, aby otworzyć widok szczegółowy).
2. Dostępne patenty budowlane.
3. Liczbę aktywnych premii strefowych na twojej wyspie. Kliknij na niej, aby otworzyć okno premii strefowych.
4. Podstawowe zasoby niezbędne do wznoszenia budynków.
5. Liczba posiadanych klejnotów. Klikając na ikonie «+» możesz dodawać je do swojego konta. Kliknięcie na ikonie klejnotu przeniesie cię do sklepu.
Premia za codzienne logowanie jest nagrodą za regularną grę.
1. Każdego dnia przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlone okienko z codzienną nagrodą.
2. Znajdzie się tam krótkie podsumowanie zawierające liczbę dni logowania oraz otrzymanych nagród.
3. Siódmego dnia codziennego grania gracz otrzyma w nagrodę klejnoty, a cykl rozpocznie się od nowa.
4. Jeśli gracz opuści jeden dzień, wyświetli się czerwony krzyżyk i cykl rozpocznie się od nowa.
5. Kiedy gracz osiągnie poziom 21., wszystkie losowe nagrody, z wyjątkiem tych otrzymywanych siódmego dnia, zostaną zastąpione przez kryształy. Kryształy wykorzystuje się przy Excelsiorze.
Pozostały czas premium wyświetlany jest w oknie premii aktywnych dla wszystkich stref. (1)
Aby przedłużyć czas premium, możesz odwiedzić kupca i nabyć go, korzystając z kategorii «Premium». (2)
Aby dodać czas do swojego konta, wejdź do menu gwiazdy i użyj przedmiotu premium. Otworzy wówczas się okno z opisem korzyści związanych z czasem premium (3)
+ 50% PD za przygody
+ 50% zasobów i premii za przygody
+ 1 dodatkowe zadanie dziennie
+ 10% czasu trwania premii w przyjaznych strefach
+ 1 dodatkowe miejsce w kolejce budowy
Informacja o dodatkowym łupie, wynikającym ze statusu premium, podana zostanie w wiadomości dot. łupu. (4)
1. Przedmioty kolekcjonerskie zbiera się na mapie — pojawiają się na terenach, które już zbadałeś
2. Gdy klikniesz na nie, trafią do twojego magazynu i będą brane pod uwagę podczas sprawdzania stopnia skompletowania kolekcji
3. Kolekcje można znaleźć w zakładce o tej samej nazwie, znajdującej się w domu burmistrza. Odblokowywane są one w miarę zdobywania przez ciebie kolejnych poziomów
4. Gdy masz już wszystkie składniki, możesz zacząć kompletować kolekcję
5. Po ukończeniu kolekcji musisz otworzyć interfejs domu władyki, żeby zdobyć nagrodę, która zostanie przekazana do twojego menu gwiazdy
6. Stamtąd możesz użyć tego przedmiotu, aby dać premię odpowiedniej budowli lub też wywołać inne efekty, które może oferować dany przedmiotJeżeli masz kłopoty ze znalezieniem wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich na twojej wyspie, możesz poprosić o pomoc przyjaciela

1. Każdy przyjaciel odwiedzający twoją wyspę może zobaczyć przedmioty kolekcjonerskie, których jeszcze nie udało ci się znaleźć
2. Kiedy klikniesz jakiś przedmiot kolekcjonerski, zostanie on podświetlony, co ułatwi ci jego zebranie
3. Możesz też użyć dostępnej w sklepie premii «Płomień wróżki», żeby na krótko podświetlić wszystkie przedmioty kolekcjonerskie («Blask wróżki» na mapie przygody)
Gdy osiągniesz już poziom 80 wszystkie PD uzyskane za zadania i przygody zostaną zamienione na Gwiezdne Monety.
Zmiana ta zostanie przedstawiona również w twojej Księdze Zadań.
Niekiedy mają miejsce wydarzenia, wpływające na wydajność koszar/akademii wojskowej i/lub magazynu prowiantu. Przy produkcji konkretnych przedmiotów lub oddziałów pojawia się wówczas premia.

W takim wypadku wszystkie przedmioty i oddziały pozostające pod wpływem tej premii oznaczone są małą gwiazdką w prawym górnym rogu (1). Gdy klikniesz na jeden z takich przedmiotów i przejdziesz do widoku szczegółowego, atrybut pozostający pod wpływem premii oznaczony jest ikoną gwiazdy (2) oraz zielonym kolorem napisu.

Gdy aktywne jest wydarzenie związane z koszarami/akademią wojskową lub Magazynem prowiantu, w chwili pierwszego logowania otrzymujesz powiadomienie w formie awatara.
Jeżeli premię można zastosować dla kilku rodzajów jednostek lub mieszkańców budowli, zostanie użyty specjalny interfejs. Działa on następująco
1. Naprowadź kursor na budynek
2. Jeżeli klikniesz jednostkę, której chcesz dać premię, pojawi się nowy interfejs
3. Jeśli naprowadzisz kursor na premię, pojawi się suwak, którym możesz określić ilość, jakiej chcesz użyć. Klikając na premii zatwierdzisz wybór i zastosujesz tę premię
Na wyspie znajdują się góry różnej wielkości, które można zniszczyć, by zyskać więcej miejsca pod zabudowę. Wzniesienia te podzielone są na trzy rodzaje, Rumowiska, Skały i Góry, a do każdego z nich potrzebny jest odpowiedni specjalista.
1. Na różnych rodzajach gór można używać Odpalacza oraz Ekipy Wyburzeniowej
2. Użyj specjalisty na górze właściwej wielkości, a zacznie on czynić przygotowania do wyburzenia
3. Gdy się z tym upora, będzie czekał na twój sygnał do detonacji. Aby rozpocząć wyburzanie, wystarczy wybrać przygotowaną górę
Uwaga Czasami można zwolnić więcej miejsca pod zabudowę — gdy góry znajdują się blisko siebie, obie zostaną usunięte
W opcjach zaawansowanych znajduje się wiele przydatnych funkcji, poprawiających płynność działania gry na twoim komputerze i pozwalających dostosować rozgrywkę do twoich upodobań

1. Regulacja głośności muzyki.
2. Regulacja głośności efektów dźwiękowych.
3. Wczytywanie zredukowanych grafik (poprawia płynność gry).
4. Poprawienie animacji wł./wył. (wpływa na płynność gry).
5. Znaczniki włości wł./wył.
6. Ikony nad poruszającymi się generałami i marszałkami wł./wył.
7. Wyświetlanie imion generałów i marszałków wł./wył.
8. Poruszający się osadnicy widoczni na mapie wł./wył. (wpływa na płynność gry).
9. Dzikie zwierzęta na wyspach wł./wył. (wpływa na płynność gry).
10. Efekt dymu wł./wył. (wpływa na płynność gry).
11. Ikony alarmujące o niedoborach w populacji osadników wł./wył.
12. Ikony alarmujące o brakujących surowcach do produkcji wł./wył.
13. Ikony alarmujące o zapełniających się magazynach wł./wył.
14. Ikony nad budynkami z zatrzymaną przez gracza produkcją wł./wył.
Wysokopoziomowi gracze mogą prowadzić różne działania, dzięki którym otrzymują Gwiezdne Monety.
Gwiezdne Monety można wydawać na ciekawe nagrody, takie jak premie i przygody. Te oferty znajdziesz u kupca w dziale «przedmioty epickie».
Niektóre premie nie muszą wpływać na budowle. Zamiast tego działają na całą strefę (wyspę). Jeśli znajdujesz się na wyspie macierzystej, wyprawie, na tropie przygody albo odwiedzasz znajomego — wzmocnisz tę strefę, wybierając premię z menu gwiazdy.
1. Wszystkie premie strefowe mają zieloną ramkę.
2. Liczba premii strefowych aktywnych w aktualnej strefie jest widoczna w górnej części ekranu.
Naprowadź kursor na ikonę, żeby uzyskać dodatkowe informacje.
3. Kliknij wyżej wymienioną ikonę, żeby otworzyć okno z kolejnymi informacjami. To okno pozwala ci też wcześniej anulować premie.