Poziom Punkty doświadczenia Nagroda Odblokowano
1 0
2 100 Kamienie x 20
Deski z drewna iglastego x 20
3 200 Kamienie x 20
Deski z drewna iglastego x 20
Monety x 5
4 300 Kamienie x 30
Deski z drewna iglastego x 20

Znajdź złoże kamienia
5 400 Kamienie x 20
Deski z drewna iglastego x 40

Funkcja rozmowy tekstowej
6 500 Kamienie x 20
Deski z drewna iglastego x 30
Monety x 5
7 600 Kamienie x 50
Deski z drewna iglastego x 30
Półmisek ryb
Zbadaj włości
8 700 Kamienie x 50
Deski z drewna iglastego x 30
Ryby x 10
Monety x 5

Przenieś budynek
9 800 Kamienie x 50
Deski z drewna iglastego x 50
Ryby x 20

Znajdź złoże miedzi
10 900 Kamienie x 50
Deski z drewna iglastego x 50
Monety x 5
11 1000 Kamienie x 100
Deski z drewna iglastego x 60
Monety x 10
12 1100 Kamienie x 100
Deski z drewna iglastego x 60
Narzędzia x 40
13 1200 Kamienie x 100
Deski z drewna iglastego x 100
14 1300 Kamienie x 200
Deski z drewna iglastego x 200
15 1400 Marmur x 150
Deski z drewna liściastego x 150
Napitek x 50
Ryby x 150
Miecze z brązu x 100
Manuskrypt
16 1500 Kamienie x 300
Deski z drewna iglastego x 300
Chleb x 50
Monety x 100
Pożywna kanapkaWróżkowy pył
Kolekcje
Pudełko z walentynkami Buddy'egoBukiet kwiatów
Szuk. skarbów (krótkie)
17 1700 Marmur x 200
Deski z drewna liściastego x 200
Monety x 50
Klejnoty x 100
Pokarm dla ryb
18 2100 Marmur x 110
Deski z drewna liściastego x 110
Monety x 50
Klejnoty x 100
19 3000 Marmur x 120
Deski z drewna liściastego x 120
Monety x 50
Klejnoty x 100

Znajdź złoże marmuru
Woda oczyszczonaWoda wzbogaconaWoda święconaMigocąca woda
20 4000 Marmur x 130
Deski z drewna liściastego x 130
Monety x 50
Klejnoty x 100
Znajdź złoże żelaza

Szuk. skarbów (średnie)
21 5100 Marmur x 140
Deski z drewna liściastego x 140
Monety x 50
Kryształ(y) x 1
Klejnoty x 100

Excelsior

Krótki list (Excelsior)

22 6300 Marmur x 150
Deski z drewna liściastego x 150
Monety x 50
Klejnoty x 100
Koszyk cioci IrmyWoń dziczyzny
23 7400 Marmur x 160
Deski z drewna liściastego x 160
Monety x 50
Klejnoty x 100

Znajdź złoże węgla
24 8600 Marmur x 170
Deski z drewna liściastego x 170
Monety x 50
Klejnoty x 100

Znajdź złoże złota
25 9900 Marmur x 180
Deski z drewna liściastego x 180
Monety x 50
Klejnoty x 100
Tom
26 11300 Marmur x 190
Deski z drewna liściastego x 190
Monety x 50
Klejnoty x 100
Standardowe przygody

Szuk. przygód (krótkie)
Brązowe podkowyWywiad słaby wywiad bojowy
Wyzwania tygodniowe

27 12800 Marmur x 200
Deski z drewna liściastego x 200
Napitek x 150
Monety x 50
Klejnoty x 100
28 14400 Marmur x 200
Deski z drewna liściastego x 200
Napitek x 150
Monety x 100
Klejnoty x 100
Prosty przewodnik turystyczny (Excelsior)
29 16100 Marmur x 250
Deski z drewna liściastego x 250
Napitek x 150
Monety x 150
Klejnoty x 100
30 17900 Marmur x 300
Deski z drewna liściastego x 300
Napitek x 200
Monety x 150
Klejnoty x 150

Znajdź ekspedycję

Dodatkowy slot kolonii

Tymczasowe sloty kolonii
Pakiet medyczny ekspedycji

31 19900 Marmur x 500
Deski z drewna liściastego x 500
Napitek x 100
Monety x 200
Klejnoty x 150
32 28000 Monety x 200
10 patentów budowlanych
Klejnoty x 150
Szuk. skarbów (długie)
33 39000 Monety x 300
Egzotyczne drewno x 100
Klejnoty x 150
34 51000 Monety x 300
Granit x 100
Klejnoty x 150
35 66000 Klejnoty x 150
Monety x 350

Dodatkowy slot kolonii
36 88000 Monety x 350
Klejnoty x 150
Zaawansowane przygody

Szuk. przygód (średnie)
37 118000 Monety x 400
Egzotyczne drewno x 100
Klejnoty x 150
Zwykły list (Excelsior)
38 158000 Monety x 400
Granit x 100
Klejnoty x 150
Wywiad średni wywiad bojowy
39 236000 Monety x 400
Egzotyczne drewno x 100
Klejnoty x 150
40 314000 Klejnoty x 200
Monety x 400
Szuk. skarbów (b.długie)
Kodeks
Dodatkowy slot kolonii
41 412000 Klejnoty x 200
Monety x 500
42 535000 Klejnoty x 200
Monety x 500
Eksperckie przygody

Szuk. przygód (długie)
43 690000 Klejnoty x 200
Monety x 500
44 885000 Klejnoty x 200
Monety x 500
Zwykły przewodnik turystyczny (Excelsior)
45 1131000 Klejnoty x 300
Monety x 500
Dodatkowy slot kolonii
46 1441000 Klejnoty x 300
Monety x 700
47 1831000 Klejnoty x 300
Monety x 700
48 2321000 Klejnoty x 300
Monety x 700
49 2941000 Klejnoty x 300
Monety x 700
50 3746000 Klejnoty x 2500
Monety x 700

Eksploruj odległy sektor.
51 4697000 Gwiezdne monety x 800 Elitarne przygody
Wywiad dobry wywiad bojowy
52 5889000 Gwiezdne monety x 800
53 7383000 Gwiezdne monety x 800
Długi list (Excelsior)
54 9257000 Gwiezdne monety x 800
Szuk. skarbów (przedł.)

Funkcja «zmiana jednostki» na garnizonie generała.

55 11610000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 800
56 14550000 Gwiezdne monety x 900 Szuk. przygód (b.długie)
57 18240000 Gwiezdne monety x 900
Interesy Bonabertich
58 22870000 Gwiezdne monety x 900 Książka «Zła Królowa» (Excelsior)
59 28680000 Gwiezdne monety x 900
60 35960000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 900
Znajdź złoże granitu
61 45080000 Gwiezdne monety x 1000 Znajdź złoże tytanu.
62 56520000 Gwiezdne monety x 1000 Znajdź złoże saletry
63 70870000 Gwiezdne monety x 1000 Szczegółowy przewodnik turystyczny (Excelsior)

Mistrzowskie przygody

64 88850000 Gwiezdne monety x 1000
65 111400000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 1000
Książka «Górski klan» (Excelsior)
66 139700000 Gwiezdne monety x 1500
67 175100000 Gwiezdne monety x 1500
68 219600000 Gwiezdne monety x 1500
69 275300000 Gwiezdne monety x 1500
70 345100000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 1500
71 432700000 Gwiezdne monety x 2000
72 542500000 Gwiezdne monety x 2000
73 680200000 Gwiezdne monety x 2000
74 852800000 Gwiezdne monety x 2000
75 1069000000 Klejnoty x 2500
Gwiezdne monety x 2000
76 1200000000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 2500
77 1360000000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 3000
78 1550000000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 3500
79 1780000000 Klejnoty x 500
Gwiezdne monety x 4000
80 2050000000 Klejnoty x 3000
Gwiezdne monety x 5000