Pokarm dla rybPokarm dla ryb

Zakładka szczegółów: Pyszna karma dla ryb.

Użyj jej na ławicy ryb, żeby zwiększyć jej liczebność. Ryby uwielbiają te płatki.

Efekt Dodaje szt. do tarliska

Koszt: Chleb x 10
Czas wytwarzania: 1 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 2Klejnoty
Cel: Wyspa macierzysta: Złoża
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie