Brązowe podkowyBrązowe podkowy

Zakładka szczegółów: Efekt strefowy +15% do szybkości ruchu
Cel Generałowie biorący udział w przygodzie
Czas trwania 1 godzina
Koszt: Brąz x 500
Węgiel x 500
Czas wytwarzania: 30 min.
Natychmiastowe ulepszenie: 90Klejnoty
Czas trwania: 60 min. – Użytkownik
Cel: Przygoda: Premie strefowe
Skasuj przedmiot: Tak
Handel: Tak
Typ: Premie strefowe