Kantor HandlowyKantor Handlowy

Zakładka szczegółów: Kantor Handlowy
Umożliwia handel między graczami.
O przenoszeniu budowli: Tak
Punkty wytrzymałości: 500
Handel: Nie
Rozmiar: 2 x 2
Poziom: 12
Koszt Produkcja: Deski z drewna iglastego x 200
Kamienie x 200

KupiecKupiec

Dostępne Poziom Koszt Zakładka szczegółów
Akt własności kantoru handlowego
Architekt
1+ Klejnoty x 450 Twoja brama do wielkiego świata. Dzięki tej monumentalnej konstrukcji możesz handlować z innymi graczami.