Woda święconaWoda święcona

Zakładka szczegółów: Wewnętrzny żar starożytnego golema podsycany jest przez złe duchy. Poświęcona woda powinna złamać zaklęcie i zniszczyć go.
Koszt: Woda x 60
Ruda tytanu x 20
Czas wytwarzania: 1 min. 40 sek.
Natychmiastowe ulepszenie: 3Klejnoty
Cel: Wyspa macierzysta: Budynki
Skasuj przedmiot: Nie
Handel: Nie
Typ: Natychmiastowe ulepszenie

Receptura

Czas trwania Koszt Nagroda
Woda święconaWewnętrzny żar starożytnego golema podsycany jest przez złe duchy. Poświęcona woda powinna złamać zaklęcie i zniszczyć go. 20 sek. Woda x 60
Ruda tytanu x 20
Woda święcona x 1
Woda święconaWewnętrzny żar starożytnego golema podsycany jest przez złe duchy. Poświęcona woda powinna złamać zaklęcie i zniszczyć go. 1 min. 40 sek. Woda x 60
Ruda tytanu x 20
Woda święcona x 1