Solucje, autor: liiloo

Autor Ogólne Roztargnienie Rekrut Ochotnik Żołnierz Elitarny żołnierz Konny Łucznik Wyborny łucznik Kusznik Puszkarz Mapa
Najazd Wikingów12-10-2016
in
Generał
3
Mistrz sztuk walki
7
658
658
196
196

 
1
 
160
 
713
713

 
200