Solucje, autor: mbenz

Autor Ogólne Roztargnienie Rekrut Ochotnik Żołnierz Elitarny żołnierz Konny Łucznik Wyborny łucznik Kusznik Puszkarz Mapa
Pieśni i klątwy12-10-2017
in
Generał major
1
Mistrz sztuk walki
1
Czempion Nusala
1
248
248
150
 
120
 
150
 
250
7
50
 
120
 
65