Dziesiąteczka!Dziesiąteczka!

Zakładka szczegółów: Ukończ 10 misji podczas trwania wydarzenia.
Osiągnięcia: 25
Nagroda: Akt własności x 1