RabunekRabunek

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Azyl bandytów» w czasie poniżej 12 godzin
Osiągnięcia: 40
Nagroda: