NietykalnyNietykalny

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Azyl bandytów», tracąc mniej niż 500 rekrutów
Osiągnięcia: 70
Nagroda: