SkokSkok

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Azyl bandytów» w czasie poniżej 3 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150