Przemysł!Przemysł!

Zakładka szczegółów: Ulepsz 100 budynków przynajmniej do poziomu 5
Osiągnięcia: 100
Nagroda: