WartownikWartownik

Zakładka szczegółów: Obroń zwykłą kolonię przed inwazją
Osiągnięcia: 70