Dobry strażnikDobry strażnik

Zakładka szczegółów: Obroń małą kolonię przed inwazją 100 razy
Osiągnięcia: 90
Nagroda: