StrażnikStrażnik

Zakładka szczegółów: Obroń małą kolonię przed inwazją
Osiągnięcia: 70