Wielkanocny odkrywca pierwszej klasyWielkanocny odkrywca pierwszej klasy

Zakładka szczegółów: Znajdź 500 pisanek w paski podczas ekspedycji.
Osiągnięcia: 60
Nagroda: