Ależ jesteście uparci!Ależ jesteście uparci!

Zakładka szczegółów: Zajmij się nieproszonymi gośćmi 10 razy. Możesz korzystać z działań militarnych albo dyplomatycznych.
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Młot damasceński x 1