Bądźcie grzeczni, nie bijcie się!Bądźcie grzeczni, nie bijcie się!

Zakładka szczegółów: Zajmij się nieproszonymi gośćmi 15 razy. Możesz korzystać z działań militarnych albo dyplomatycznych.
Osiągnięcia: 50
Nagroda: Akcelerator fermentacji x 1