Z niewielką pomocą przyjaciółZ niewielką pomocą przyjaciół

Zakładka szczegółów: Weź udział w ukończeniu przynajmniej 10 wielkanocnych zadań gildii.
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Zmiana skórki Drwal retro - 15 dni x 1