Pisankowy zakładPisankowy zakład

Zakładka szczegółów: Z powodzeniem ukończ wielkanocne zadanie «Pisankowy zakład».
Osiągnięcia: 25
Nagroda: Gorączka złota x 1