ErudytaErudyta

Zakładka szczegółów: Naucz odkrywcę zdolności «Podróżnik-erudyta».
Osiągnięcia: 70
Nagroda: