ErudytaErudyta

Zakładka szczegółów: Naucz odkrywcę zdolności “Podróżnik-erudyta”.
Osiągnięcia: 70