Bezkresne polaBezkresne pola

Zakładka szczegółów: Wejdź w posiadanie 10 farm
Osiągnięcia: 40
Nagroda: