Och! Ale się świeci!Och! Ale się świeci!

Zakładka szczegółów: Geologowie znaleźli 50 złóż złota
Osiągnięcia: 80
Nagroda: