Groźny gospodarzGroźny gospodarz

Zakładka szczegółów: Uzupełnij pola dyń o przynajmniej 300 szt.
Osiągnięcia: 30
Nagroda: Dynie x 75