Irytujący bachorIrytujący bachor

Zakładka szczegółów: Nabierz znajomych 50 razy.
Osiągnięcia: 10
Nagroda: Dynie x 20