Lepsi jeźdźcyLepsi jeźdźcy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Na końskim grzbiecie”, nie tracąc żadnych konnych
Osiągnięcia: 70