Lepsi jeźdźcyLepsi jeźdźcy

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Na końskim grzbiecie», nie tracąc żadnych konnych
Osiągnięcia: 70
Nagroda: