CwałCwał

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Na końskim grzbiecie» w czasie poniżej 2 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150