...i butelka rumu!"…i butelka rumu!»

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Zaginiona czaszka» w czasie poniżej 2 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150