HuraganHuragan

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie “Słońce tropików” w czasie poniżej 2 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150