NiekochanyNiekochany

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Matczyna miłość» w czasie poniżej 2 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Egzotyczne drewno x 150