Początkujący awanturnikPoczątkujący awanturnik

Zakładka szczegółów: Ukończ poniższe zwyczajne misje co najmniej raz
Osiągnięcia: 40
Nagroda: Egzotyczne drewno x 200