Płomienie z lufPłomienie z luf

Zakładka szczegółów: Ukończ zadanie «Banici» w czasie poniżej 6 godzin
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Granit x 150