KapelusznicyKapelusznicy

Zakładka szczegółów: Zrekrutuj wszystkich geologów z tawerny
Osiągnięcia: 50
Nagroda: