Niezła bandaNiezła banda

Zakładka szczegółów: Kup wszystkich specjalistów z tawerny i umieść ich w swoim menu gwiazdy
Osiągnięcia: 100
Nagroda: Monety x 350