Gromadzenie siłGromadzenie sił

Zakładka szczegółów: Miej na służbie przynajmniej 500 jednostek wojskowych
Osiągnięcia: 50
Nagroda: