WieśWieś

Zakładka szczegółów: Osiągnij limit populacji na poziomie 1500
Osiągnięcia: 50
Nagroda: